Sjukhuset blev strömlöst i fredags morse då ett elavbrott inträffade vid Tekniska verken i Linköping. Den prioriterade vården fick drivas med reservkraft och ambulansverksamheten dirigerades om till lasarettet i Motala och Vrinnevisjukhuset i Norrköping, enligt landstingets hemsida.

Händelsen betecknades som allvarlig och en krisstab upprättades på sjukhuset. Ett antal åtgärder vidtogs också för att upprätthålla patientsäkerheten.

Sent på fredagseftermiddagen var strömmen tillbaka.

– Verksamheten har fungerat väl trots omständigheterna, men händelser som denna innebär påfrestning på vården och visar den moderna sjukvårdens känslighet vid elavbrott, säger Lars-Gunnar Arnesson, chef för regional sjukvårdsledning enligt Landstinget i Östergötlands hemsida.