Till smarta telefoner finns appar som utvärderar foton av hudförändringar och talar om ifall det är ett ofarligt födelsemärke eller en elakartad förändring som behöver kollas upp.

Men enligt en rapport som publiceras i den vetenskapliga tidskriften JAMA Dermatology så är resultaten från de appar som använder sig av automatiska analyser inte att lita på. Nästan vart tredje melanom bedömdes som ofarligt.

En app, som skickade bilderna till en hudspecialist för bedömning, fick bättre resultat. Men forskarna som gjort utvärderingen betonar att den som är orolig för hudförändringar alltid ska vända sig till en läkare.