Varje dygn konsulteras Giftinformationscentralen 4-5 gånger av svenska sjukhus som tagit emot patienter som behöver vård för paracetamolförgiftning, skriver Dagens Nyheter.

– Problemet har fått så stor omfattning att man bör begränsa tillgängligheten på ett klokt sätt, säger Mark Personne, medicinsk chef på Giftinformationscentralen till DN.

Förra året fick Giftinformationscentralen 3 296 samtal om paracetamolförgiftningar. 2010 var det 2 583. Enligt Mark Personne är det troligt att ökningen har ett samband med att det har blivit enklare att köpa värktabletter eftersom de säljs på fler ställen.

Han föreslår begränsningar i försäljningen till exempel genom förändring av förpackningarnas storlek, beredningsform och tablettstyrka. Ett annat sätt är att receptbelägga de största förpackningarna eller den högsta styrkan.

Cecilia Bernsten, forskare vid Läkemedelsverket, anser dock att man inte säkert kan dra slutsatsen att fler förgiftas för att antalet samtal till Giftinformationscentralen ökat.