Forskarlag i USA och Nederländerna hade utvecklat en mycket farlig variant av fågelinfluensaviruset H5N1 för att använda det i framställningen av läkemedel. Men efter larm om faran med att viruset skulle kunna spridas, avbröt forskarna frivilligt sina studier för drygt ett år sedan.

Nu ska de återupptas. I ett öppet brev i tidskrifterna Nature och Science uppger forskarna att de har tagit fram rutiner och riktlinjer för att minska riskerna.