Redan den 18 februari ska arbetsgivaren ha prioriterat i personalens arbetsuppgifter på Vårdcentralen Näsby och angett vilka uppgifter som ska väljas bort samt ha tagit fram skriftliga instruktioner för hur de administrativa arbetsuppgifterna ska utföras.

Som Vårdfokus tidigare berättat gjorde Vårdförbundet, Kommunal och Läkarförbundet en så kallad 6:6a-anmälan om brister i arbetsmiljön i augusti förra året. Verksamhetschefen Bo-Anders Paradis valde då att i sitt svar kritisera Region Skånes hälsovalskontor.

I oktober tröttnade skyddsombuden på den höga stressen och arbetsbelastningen och begärde att Arbetsmiljöverket skulle meddela ett föreläggande. I slutet av november inspekterade Arbetsmiljöverket verksamheten. Verket erbjöd sedan regionen att yttra sig.  Men något yttrande har ännu inte inte kommit in.