Enligt tävlingsjuryn präglas lasarettet av ett ledarskap med engagemang för kvalitet, och organisationen driver ett systematiskt förbättringsarbete där patienterna är i fokus och alla medarbetare är delaktiga med ansvar för olika delar av verksamheten.

Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ, poängterar att sjukhuset i mätningar av den medicinska kvaliteten, kundtillfredsställelsen och medarbetarnöjdheten når goda och stabila resultat med positiva trender också i jämförelse med ledande organisationer.

– Utmärkelsen innebär att vi betraktas som förebild för andra organisationer och företag, vilket är både spännande och samtidigt utmanande, säger Lena Adolfsson, sjukhusdirektör Karlskoga lasarett.

Kung Carl XVI Gustaf överlämnade priset i går på Karlskoga lasarett till Ing-Marie Larsson kvalitets- och utvecklingschef och Lena Adolfsson, sjukhusdirektör.