Det lagstadgade kravet på mer samverkan mellan kommuner och landsting kan handla om att sätta upp tydliga gemensamma mål, fördela resurser och jobba mer tillsammans med vissa grupper av missbrukare.

Regeringens förslag innehåller också satsningar för att förbättra kunskapsläget kring läkemedelsassisterad behandling. Regeringen vill också att den här formen av behandling ska bli mer tillgänglig.

Förslaget går nu till Lagrådet för granskning innan regeringen lämnar det som en proposition till riksdagen.