I samband med sjukdom förlorade kvinnan sitt ena bröst. Efteråt hörde hon av sig till vårdgivaren för att fråga om hon kunde få tillbaka vävnaden för att begrava den.

I samband med det skrev en biobankssamordnare till Socialstyrelsen för att fråga om det fanns några juridiska hinder. "Det finns många etiska aspekter som också talar för olämpligheten men vore ändå tacksam för er åsikt i detta ärende", skrev biobankssamordnaren och hänvisade bland annat till Socialstyrelsens allmänna råd vid hantering av biologiskt avfall.

Men Socialstyrelsen säger ja till den kvinnliga patientens begäran. Det går bra att lämna ut bortopererade kroppsdelar till patienter om det inte riskerar människors hälsa, till exempel smittrisker.