Två större studier om ökad risk för andra sjukdomar för kvinnor som har migrän med aura har presenterats vid en neurologisk konferens i San Diego. Resultaten är i linje med tidigare forskning inom området.

Stark riskfaktor

Den första studien visar att migrän med aura är den starkaste riskfaktorn för hjärtinfarkt och stroke näst efter högt blodtryck. Det innebär att det är en större riskfaktor än diabetes, rökning, fetma eller ärftliga faktorer.

Forskarna poängterar att den ökade risken innebär att det är extra viktigt för kvinnor som har den typen av migrän att minska andra riskfaktorer genom att inte röka, hålla sig i form och kontrollera blodtrycket.

Hormonella preventivmedel

En annan studie har tittat på risken för blodpropp för kvinnor som har migrän och som använder hormonella preventivmedel. Risken var större för dem som har migrän, särskilt de som har migrän med aura.

Eftersom risken var högre med nyare preventivmedel påpekar forskarna bakom studien att det är viktigt att migränpatienter diskuterar detta när de väljer preventivmedel.