Hallå där Anna Birve, hur känns det?

– Väldigt spännande, hedrande och roligt.

Vad får du priset för?

– Ett opublicerat arbete där vi tittade på olika egenskaper hos en genvariant. Vi såg att hos de män med ALS som hade den varianten kom sjukdomen senare, fick ett långsammare förlopp, och var inte lika aggressiv.

– Jag fick priset både för det, och för mitt sammantagna arbete med att försöka bidra till en ökad förståelse för genetiken bakom sjukdomar, de cellulära processerna.

Vad ska du använda pengarna till?

– Till fortsatt arbete med att försöka hitta ALS-gener eller genvarianter. Det finns mycket mer att upptäcka.

Prismotivering

Och så här lyder juryns motivering till att biologen och genetikern Anna Birve fick stipendiet:

"Anna Birve har under flera års tid varit djupt involverad i att identifiera och kartlägga genetiska varianter (mutationer) som antingen kan öka eller minska risken för att bäraren av mutationen utvecklar ALS. Under 2012 har Anna Birve haft en nyckelroll i upptäckten av att en mutation i genen PGC-1a verkar ha en skyddande effekt hos män men inte hos kvinnor. För sin framstående och idoga forskning om ALS tilldelas Anna Birve 2012-års Ulla-Carin Lindquistpris."