Att vara otillräckligt fysiskt aktiv innebär att man ägnar mindre än 2,5 timmar i veckan åt vardagsmotion som promenader, cykling och trädgårdsarbete.

Hur man räknar ut om en patient rör sig för lite och hur man kan samtala om de här frågorna kan man läsa mer om på de nya informationssidorna. De är en del av ett projekt som Socialstyrelsen genomför på regeringens uppdrag.

Projektets syfte är att stödja hälso- och sjukvården vid införandet av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. En viktig del av projektet är att ge personal kunskap om hur de på ett bra sätt kan samtala med patienter om hur man kan förändra sina levnadsvanor.