De små vita genomskinliga påsarna med läkemedel är en vanlig syn på framför allt svenska äldreboenden. I Västra Götaland används Apodos av 18 procent av alla patienter över 75 år.

Tanken med att ordinera läkemedel i förpackade påsar märkta med tidpunkt då medicinerna ska tas är att minska risken för feldosering, minska risken för dubbelmedicinering och öka säkerheten för att patienten följer sin ordination.

Men forskning från Sahlgrenska akademin visar nu att patienter som får sin medicin via Apodos har sämre kvalité på sin läkemedelsbehandling. Detta gäller även när hänsyn tas till att Apodosanvändare oftast är äldre och sjukare patienter som bor på äldreboenden.

Anonyma piller i påsen

 Christina Sjöberg, doktorand vid Sahlgrenska akademin, lyfter fram okunskap hos patienter, personal och anhöriga om vilka läkemedel patienterna faktisk får som en förklaring till forskningsresultatet.

– De får mindre kunskap om hur läkemedlen verkar och om möjliga biverkningar, eftersom inga bipacksedlar med information om läkemedlen skickas med från Dosapoteket, säger Christina Sjöberg.

Mer information - lättare hantering

Läkare upplever det som mer komplicerat att ordinera i Apodos-systemet, vilket också kan påverka läkemedelbehandlingens kvalité, enligt avhandlingen.

– Slutsatsen är att det behöver bli lättare att ordinera i ApoDos-systemet, säger Christina Sjöberg.

Hon föreslår också mer systematisk uppföljning och kompletterande information från Apoteket som ett sätt att kompensera Apodos-patienternas minskade kunskap och engagemang i sina egna läkmedel.