Titeln sjukgymnast ska dock finnas kvar så länge det finns verksamma sjukgymnaster som vill behålla sin gamla titel. Under den tiden ska, enligt regeringens promemoria, också titeln sjukgymnast vara skyddad.

Förändringen är tänkt att stärka patientsäkerheten eftersom det innebär att alla som kallar sig fysioterapeuter måste ha den utbildning som krävs för sjukgymnaster, skriver regeringen på sin hemsida.

Förslaget innebär också att sjukgymnastexamen byter namn till fysioterapeutexamen.