KTH, Kungliga tekniska högskolan, i Stockholm har gjort en enkätundersökning bland anställda inom sjukvården. Den visar att 80 procent av de tillfrågade anser att tekniken ökar möjligheterna att leverera en bättre vård.

Av de 139 personer i 17 landsting och regioner som besvarade enkäten var en hög andel positiva till informationstekniken, i dag och i framtiden. Drygt hälften hade stort förtroende för it i sjukvården.

Den bästa metoden för uppföljning ansågs dock vara hembesök av sjuksköterskor och telefonkontakt.

E-hälsolösningar har länge ansetts ha många fördelar när det handlar om att övervaka och följa upp behandlingen av patienter i hemmiljö. Trots det har informationstekniken inte införts i bred skala. Men det verkar alltså inte som att sjukvårdspersonalens inställning är det som hindrar.