Att mycket stillasittande framför TV:n och för lite motion var för sig ökar risken för metabolt syndrom är känt sedan tidigare. Det nya som forskarna nu kunnat visa är att sambandet sträcker sig över en stor del av livet.

Tillsammans med kolleger i Australien har forskargruppen vid Umeå universitet följt 888 personer från 1981, då de gick i nionde klass, fram till 2008 då de hade blivit 43 år.

– Resultaten visar att vi behöver fundera över hur vi kan minska stillasittandet bland barn och ungdomar. Det kan vara viktigare än att bara satsa på ökade motions- och sportaktiviteter för dem som redan är intresserade, säger rapportens huvudförfattare Patrik Wennberg, distriktsläkare och adjungerad universitetslektor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Resultaten har presenterats i tidskriften Diabetes Care (se länk till höger om artikeln).