Redan 2010 beslutade landstinget om att ta emot patienter från andra länder vid Norrlands universitetssjukhus. Tanken med satsningen är att öka underlaget för den högspecialiserade vården och även bidra till forskningen på sjukhuset. Samtidigt hoppas man att projektet ska stärka sjukhusets varumärke internationellt.

Vården kommer att bedrivas av cancercentrum, hjärtcentrum och neurocentrum. Själva administrationen av vården riktad mot utlandet ska skötas av den nystartade enheten Umeå Care, tänkt att vara satsningens ansikte utåt mot den internationella marknaden.

I en tidigare rapport gjord vid Umeå universitet har Ryssland och USA definierats som särkilt intressanta marknader för projektet.