Tekniken för biomedicinsk avbildning med så kallad optisk projektionstomografi (OPT) har utvecklats av professor Ulf Ahlgren med medarbetare vid Umeå centrum för molekylär medicin, UCMM.

Till att börja med kunde metoden bara användas på mycket små preparat, men för fem år sedan kunde tekniken anpassas för att studera hela organ, bland annat bukspottkörtlar, från vuxna möss i tredimensionella bilder.

Större prover

De nu presenterade rönen beskriver en fortsatt utveckling av OPT-tekniken genom att gå från vanligt, synligt ljus till området nära infrarött ljus. Det är ett ljus med längre våglängd som lättare kan ta sig genom vävnader. I kombination med en del tekniska förbättringar kan betydligt större prover studeras.

Anpassningen till det nära infraröda ljusområdet innebär också att forskarna får tillgång till en bredare del av ljusspektrumet så att fler celltyper kan studeras i ett och samma preparat.

Typ 1 diabetes

I artikelfilmen exemplifierar forskarna möjligheten genom att samtidigt spåra de insulinproducerande Langerhanska öarna, de autoimmuna infiltrerande cellerna och blodkärlens utbredning i ett modellsystem för typ 1-diabetes.

Umeåforskarnas studie presenteras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Visualized Experiments, som är först med att erbjuda videoformatet för publicering inom livsvetenskaperna. Visualisering på film underlättar förståelsen för och beskrivningen av komplicerad experimentteknik.