Anledningen är, enligt Aleris, att patientunderlaget varit lägre än väntat och att de därför nu tvingas till besparingar. Företaget menar att åtgärderna är nödvändiga för att kunna säkra driften av sjukhuset i framtiden. Exakt vilka yrkeskategorier som drabbas är oklart i dagsläget.

– Det är 45 heltidstjänster, det är så mycket vi säger i dag, och det kommer att slå lite olika, säger Peter Graf, chef för Aleris sjukvårdsverksamhet, till Dagens Medicin.

I samband med varslen kommer även en effektiviseringsplan att läggas fram, som bland annat ska innefatta utökad samverkan mellan vårdavdelningar, minskning av operationssalar och stängning av avdelningar.

Aleris har drivit Bollnäs sjukhus sedan den 1 april 2012 då man övertog verksamheten från landstinget i Gävleborg.