Arbetsmiljöverket anser att arbetsbelastningen på kirurgkliniken och vårdavdelningarna 6 och 8 är så hög att den riskerar personalens hälsa. Om situationen inte förbättras senast den 31 augusti måste Landstinget Västmanland betala 1 250 000 kronor.

Det är andra gången på en månad som landstinget hotas av vite. I december krävde Arbetsmiljöverket att landstinget skulle betala 750 000 kronor på grund av arbetssituationen på kirurgkliniken.

Landstinget håller inte med

Landstinget anser dock att man redan har tagit itu med problemen, bland annat genom att minska intaget av patienter, omfördela platserna mellan de tre kirurgavdelningarna och rekrytera ny personal. Vitet från i december är överklagat och i ett pressmeddelande skriver landstinget att det nya vitet bygger på ett gammalt underlag.

Landstinget har nu tre veckor på sig att lämna svar till Arbetsmiljöverket.