För varje år från 2003 till 2012 har allt fler kvinnor dött i kol, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Ökningen är så stor som 32 procent, från 1 177 döda till 1 551. Det visar beräkningar som Hjärt-lungfonden har gjort utifrån statistik från Socialstyrelsen.

Minskar hos män

Bland män har dödligheten tvärtom minskat under samma tidsperiod, om än med endast någon procent, från 1 306 till 1 288. Det är inte bara fler kvinnor som dör, de blir också sjukare av sin kol. Kvinnorna insjuknar oftast tidigare, och får också kronisk andningsvikt snabbare än män. Statistiken vad gäller läkarbesök och vård på sjukhus är också högre hos kvinnor än hos män.

Tidig upptäckt behövs

– Kol är den enda av de stora folksjukdomarna där dödligheten ökar och det är hos kvinnor som ökningen sker. Vården måste bli bättre på att upptäcka sjukdomen i tid och vi måste satsa ordentligt på forskning för att kunna vända trenden, säger Kjell Larsson, vice ordförande i Hjärt-lungfondens forskningsråd och professor i lungmedicin vid Karolinska institutet.

Enligt Hjärt-lungfonden är sjukdomen underdiagnostiserad och bara en femtedel av dem som beräknas leva med kol, en halv miljon i Sverige, har fått diagnosen.