Flera sökande till vikariaten har hoppat av för att i stället arbeta hos länets kommuner som betalar bättre och en del nyutexaminerade har sökt sig till Norge. Sjuksköterskelönerna måste bli ett prioriterat område inför nästa års löneöversyn med sikte på att de ska lyftas, enligt Hallandsposten som läst en månadsrapport från sjukhusen.

Samma tankar återkommer i den lönestrategi för översynen 2014 som politikerna antog i förra veckan. Nationellt sett har sjuksköterskelönerna i Halland länge legat i botten. Tidigare satsningar har gällt specialistutbildade, nu är det allmänsjuksköterskornas tur, enligt politikernas lönestrategi.