En patient på Akademiska sjukhusets akutmottagning har anmält brister i sekretessen. Hon befann sig i akutrummet tillsammans med andra patienter när sjuksköterskan ringde till socialtjänsten och uppgav hennes namn. Patienten säger i anmälan att hon kände sig förnedrad när sjuksköterskan pratade om henne.

Patienten har rätt

Inspektionen för vård och omsorg ger henne rätt. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att ge god vård. Sekretess gäller och det är vårdgivarens ansvar att verksamheter har de förutsättningar som behövs för att uppfylla kraven i lagar och föreskrifter.