Det är akut brist på både vårdplatser och barnmorskor inom den skånska förlossningsvården i sommar. Förra veckan slog de anställda larm om det allvarliga läget och varnade för att patientsäkerheten är i fara.

Som åtgärd vill Region Skåne öka samordningen av vårdplatser och inför dagliga vårdplatsmöten. Förlossningsavdelningarna i Lund, Malmö, Helsingborg, Ystad och Kristianstad ska ha dagliga telefonkonferenser för att på bästa sätt kunna utnyttja de tillgängliga platser som finns.

I ett pressmeddelande skriver Region Skåne också att man kommer försöka få andra barnmorskor att gå in och ta extrapass på förlossningsavdelningarna.

Den största bristen på barnmorskor finns vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, men enligt regionledningen beror det inte på anställningsstoppet, utan på att det varit svårt att hitta vikarier till semesterperioden.