Vårdfokus skrev i mitten av juni om spridningen av tarmbakterien Enterobacter cloacae vid Trelleborgs lasarett. Av totalt 18 konstaterades fall av sårinfektioner hade 13 patienter genomgått fotoperationer med omgipsning.

Ett överraskande fynd

Först nu har spridningen fått sin förklaring. Enligt chefsläkaren Ingemar Sernbo har man funnit positiva odlingar på strumpor som används vid gipsning.

– Tidigare trodde vi att detta berodde på dåliga hygienrutiner. Smittskyddssköterskan har gått igenom alla regler och har tagit odlingar på allt möjligt, bland annat avloppsvatten och brunnar. Men det här var ett överraskande fynd. Det var en chansning att man skulle hitta något där, säger Ingemar Sernbo.

Hur och när tarmbakterien har hamnat i strumpan är oklart. Sjukhuset har varit i kontakt med den svenska tillverkaren Mediplast och anmälningar har skrivits till både Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.

"Inte steril"

– Strumpan är inte steril utan används ovanpå andra sterila kompresser. Men bakterierna måste ha gått igenom de sterila lagren när den blötts ner. Vi vet inte om tarmbakterien har hamnat i strumpan under tillverkningen, transporten eller hanteringen, säger Ingemar Sernbo.

Bandagestrumpan är nu borttagen från sjukhuset. Sedan upptäckten av tarmbakterien har inga fler patienter drabbats av sårinfektioner.