Bedömningen bygger på en studie där lagar och program som införts i 41 länder mellan 2007 och 2010 för att minska rökning har utvärderats. Under den tiden beräknas antalet rökare ha sjunkit med 14,8 miljoner och 7,4 förtida dödsfall på grund av rökning ha avvärjts.

För att nå dit har länderna använt åtgärder som tidigare har visat sig vara effektiva, som projekt för att hjälpa människor att sluta röka, skydd mot sekundärrökning, lagstiftning om rökfria miljöer och lagar som förbjuder tobaksreklam.

Forskarna anser att åtgärderna förutom att rädda liv kommer att ge en förbättrad hälsa för barn och vuxna samt färre sjukdagar.