En studie på över en miljon svenska män visar att de som hade god kondition när de mönstrade vid 18 års ålder hade mindre risk för självmordsbeteende även långt senare i livet.

Påverkar hjärnan positivt

Forskarna vid Sahlgrenska akademin i Göteborg tror att det kan handla om att fysisk träning påverkar hjärnans funktioner positivt.

– Tonåren utgör en kritisk period i hjärnans utveckling då bland annat den sociala och emotionella förmågan etableras, säger Maria Åberg, forskare vid Sahlgrenska akademin som lett studien tillsammans med professor Margda Waern.

Minskar depression

Forskargruppen har tidigare visat att god kondition i tonåren också kan kopplas till minskad risk för svår depression senare i livet.

– En teori kan vara att hjärnan blir mer motståndskraftig mot olika typer av stress om man är fysiskt aktiv, säger Maria Åberg som menar att fysisk träning bör utvärderas i självmordsförebyggande projekt för ungdomar.

Bekräftas av tidigare studier

De nya rönen får stöd i tidigare tvärsnittsstudier där tonåringar intervjuats om sin kondition kopplat till risken för självmordstankar.

Artikeln Cardiovascular fitness in early adulthood and future suicidal behavior in men followed up to 42 years publiceras i Psychological Medicine.