Omkring 4 000 kvinnor i Sverige har fått bröstimplantat av märket PIP (poly implant prothèse).

För två år sedan förbjöd Läkemedelsverket implantaten, men ansåg då inte att det fanns tillräcklig kunskap för att rekommendera kvinnorna att ta bort dem.

Nu har man gått igenom kunskapsläget och funnit så stora problem att man rekommenderar att de tas ut. De innehåller ett ämne som kan irritera vävnader och det kan dessutom inte uteslutas att läckage kan orsaka lokala inflammationer. Jämfört med andra silikonimplantat finns det en ökad risk för att PIP-implantaten spricker.

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket rekommenderar nu de kliniker som har opererat in bröstimplantat av PIP att kontakta de berörda kvinnorna och informera dem om att de bör tas ut.

Även de kvinnor som inte har några symtom bör låta operera ut implantaten av försiktighetsskäl. De kvinnor som väljer att ändå inte göra det måste vara uppmärksamma på knölar, smärta, svullnader och andra tecken på att implantaten kan ha spruckit eller orsakat inflammation.