De tio inom klinisk fysiologi får sällskap av 350 blivande arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, ortopedingenjörer, socionomer, sjuksköterskor och tandhygienister som alla avslutar sina studier vid Hälsohögskolan.

Dessa tillsammans med ett antal magisterstudenter och cirka 70 specialistsjuksköterskor uppmärksammas och diplomeras under förmiddagen.