I Sverige har flera tusen vuxna den inflammatoriska tarmsjukdomen Chrons och varje år insjuknar ytterligare cirka 100 barn och unga. Sjukdomen ger buksmärta, diarré och viktnedgång och i svåra fall kan den orsaka fistlar eller förträngningar i tarmen.

Genetisk koppling

Vad som orsakar sjukdomen är inte känt, men mutationer i 140 gener, varav en del har viktiga roller i immunförsvaret, har en genetisk koppling till sjukdomen. Att några av generna är viktiga för immunförsvaret mot RNA-virus är känt och var utgångspunkten för studien.

I en studie publicerad i dag ingick nio barn med avancerad Crohns sjukdom och femton barn där sjukdomen nyligen har debuterat samt en kontrollgrupp. Forskarnas fråga var om RNA-virus, särskilt enterovirus som kan infektera slemhinnan, kunde påvisas hos barnen med Chrons sjukdom.

Enterovirus i nervcellsganglier

Resultatet visade att det var så; Hos samtliga barn med Chrons sjukdom fanns rikligt med enterovirus i tarmen, medan kontrollgruppen hade minimala mängder eller inga virus alls. Två metoder gav samma resultat. Viruset fanns förutom i tarmslemhinnan även i nervcellsganglier i djupare delar av tarmväggen. Man såg också receptorer för en grupp av enterovirus i både tarmslemhinnan och i nervcellsganglier, vilket kan förklara hur virus kan ta sig in i tarmens nervsystem.

Fynden tyder också på att enterovirus skulle kunna lagras i nervceller i tarmen och spridas till olika delar av tarmen via nervtrådar. Det skulle kunna förklara att sjukdomen går i skov och att den ofta drabbar flera olika segment av tarmen.