Störst är problemet i Gävleborg med 6,5 överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser. Men även Västra Götalandsregionen och Västerbottens landsting utmärker sig med många överbeläggningar under april månad.

Östergötland och Örebro har minst överbeläggningar.

Det här är den tredje mätningen av antalet överbeläggningar som görs av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Både överbeläggningar och antalet utlokaliserade patienter rapporteras nu in varje månad till en databas hos SKL.

När det gäller patienter som vårdas på en annan avdelning än den de egentligen skulle vara på är variationerna stora mellan landstingen. Kronoberg och Kalmar har knappt några utlokaliserade patienter, medan det är vanligt på Gotland, i Norrbotten och i Sörmland.

SKL reserverar sig för att olika mätmetoder gör jämförelserna mellan landstingen osäkra.