Det är doktoranden Anna Karin Lennartsson som undersökt nivåerna av det hälsofrämjande hormonet DHEA-s hos långvarigt stressade personer och jämfört dem med nivåerna hos ostressade.

I samband med ett akut stresstest undersöktes förmågan att producera hälsohormonet i kroppen. Testgruppen som upplevt långvarig stress visade sig ha 50 procents lägre produktion i stresstestet än de som inte upplevde sig stressade.

Avhandlingen visar också att de stressade i genomsnitt hade 24 procents lägre grundnivåer av DHEA-s än de som inte upplevt stress.

– Med tanke på de skyddande funktioner som DHEA-s har, och det faktum att låga nivåer av hormonet förknippas med dålig hälsa, tyder fynden på att minskad förmåga att producera DHEA-s skulle kunna utgöra en ytterligare koppling mellan psykologisk stress, ohälsa och påskyndat åldrande, säger Anna-Karin Lennartsson.