Kortast är väntetiden i Örebro och Västra Götaland, med 40 respektive 42 minuter, visar statistik från Riks-Stroke som Hjärnfonden granskat. Längst är den på Gotland. Där får patienterna vänta i genomsnitt 126 minuter.

Den genomsnittliga förbättringen tillskrivs dels en nationell kampanj för att öka allmänhetens medvetenhet för att kunna upptäcka stroke i tid, dels den internationella kampanj SITS-WATCH, om akut omhändertagande av stroke som lanserades för två år sedan och som fokuserar på tiden från "dörr till nål."

– Vi har jobbat hårt för det här och ser resultatet som mycket glädjande, men vi är fortfarande inte nöjda. När kampanjen startades hade vi som mål att "dörr till nål" skulle komma under 40 minuter, nu tror vi att det är möjligt att minska tiden ytterligare, säger Nils Wahlgren, professor i neurologi och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset.

Kampanjen identifierade tre områden med förbättringsmöjligheter:

  • Att ambulanspersonalen ringer och förvarnar sjukhuset.
  • Att första anhalten blir röntgenavdelningen i stället för akuten.
  • Att trombolysbehandling kan sättas in direkt på plats efter avslutad röntgen.

Dessa nya behandlingsrutiner räddar allt fler liv. I Sverige drabbas 30 000 personer om året av stroke. För varje minut utan behandling dör två miljoner nervceller och livslängden förkortas med tre veckor samtidigt som risken för bestående hjärnskador ökar. Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken, var tredje som drabbas avlider.