– Detta är en samhällsviktig tjänst som alltid måste fungera. Vårt förtroende för Medhelp har skadats i och med deras agerande. Vi förutsätter att Medhelp är intresserade att föra en diskussion kring hur en ordnad övergång ska ske, säger Denise Norström, landstingsstyrelsens ordförande i Västmanland.

Medhelp har förvarnat om att de inte kommer att leverera den avtalade tjänsten ambulansdirigering från och med den 19 juni. Bakgrunden är att Medhelp hävdar att uppdraget blivit mer omfattande än de räknat med och krävt att få ekonomiskt tillskott av landstingen.

Avtalet om ambulansdirigering i de fyra landstingen började gälla den 31 oktober 2011. Avtalstiden är tre år.