Studien, som letts av en forskargrupp i Lund, har baserats på laboratorieförsök där man skapat förhållanden som påminner om effekterna av stroke. Vid försöken har blodkärl från mänsklig hjärnvävnads använts. Detta är unikt i förhållande till tidigare studier som endast  baserat sina experiment på blodkärl från djur.

Studien har haft särskilt fokus på könskillnader, också det ett ovanligt förhållningssätt jämfört med annan forskning inom området. 

– Vår studie visar att den skadliga sammandragningen av hjärnans blodkärl efter en stroke är väsentligt större hos män än hos kvinnor. Skillnader mellan könen vid stroke måste kartläggas mer, säger Hilda Ahnstedt, verksam inom experimentell kärlforskning vid Lunds universitet.

Forskargruppen konstaterar också att risken att drabbas av stroke är lägre för kvinnor än för män upp till 85 års ålder. Förklaringen till detta kan bland annat bero på att könshormonet östrogen ger en viss skyddande effekt mot stroke.

Studien har publicerats i den internationella tidskriften PLOS One. Forskningen har fått stöd av Hjärt-lungfonden.