Flest kejsarsnitt genomförs på Cypern där mer än hälften av alla födslar sker med kejsarsnitt, 52 procent. Därefter kommer Italien med 38 procent, Rumänien med 37 och Portugal med 36 procent.

Nederländerna, Slovenien och de nordiska länderna hör till de länder där färre än var femte födsel sker med kejsarsnitt, visar rapporten Europeisk perinatal hälsa från Euro-Peristat.

Program för hälsoövervakning

Projektet EURO-Peristat startade 1999 som en del av EU:s program för hälsoövervakning och producerar data om perinatal hälsa i Europa för att ge underlag till arbetet med att förebygga ohälsa under graviditet, förlossning och nyföddhetsperioden. Förutom 26 EU-länder deltar också Island, Norge och Schweiz i projektet.

I Sverige är hög ålder och högt BMI före graviditeten de största riskfaktorerna för komplikationer under graviditeten och för ohälsa både hos mamman och det nyfödda barnet. I genomsnitt led var tionde föderska i Europa 2010 av övervikt eller fetma, med ett BMI på 30 eller mer, medan andelen i Sverige och de övriga nordiska länderna var 12-13 procent.

Hög ålder en risk

Hög ålder hos mamman hör ihop med flera komplikationer under graviditeten, särskilt om kvinnan är förstföderska. Mellan 2004 och 2010 ökade andelen föderskor över 35 år i hela Europa utom i Finland. Högst andel äldre 2010 hade Italien, med 35 procent av föderskorna. I Sverige var andelen 22 procent, högst i Norden.