Anledningen till avvecklingen är enligt Sensia att de marknadsmässiga förutsättningarna för att driva primärvård har försämrats. Samtidigt som kostnadstrycket har ökat har ersättningen från landstingen minskat drastiskt under 2012 och 2013, menar företaget.

"Inte patientsäkert"

– Vi beklagar att det inte finns förutsättningar för denna typ av vårdalternativ på mindre orter. Vården kan inte drivas på ett patientsäkert sätt med god arbetsmiljö under rådande ekonomiska förhållanden, säger VD Johan Bennarsten.

Vårdcentralerna i Kalmar, Hultsfred, Sundsvall, Boden, Luleå och Piteå avvecklas med omedelbar verkan. Även mottagningen i Skellefteå läggs ner. Allt som allt berörs omkring 32 000 patienter och cirka 70 fast anställda.

Kämpigt i Norrbotten

Enligt Katarina Johansson, avdelningsordförande för Vårdförbundet Norrbotten, är förlusten av tre vårdcentraler ett stort avbräck inför sommaren.

– Det är tråkigt och tragiskt, både för medarbetare och för de medborgare som valt Sensia som sin vårdcentral. Primärvården är dessutom tänkt att vara första linjen under sommaren. Nu kommer ett redan hårt belastat landsting att få det ännu kämpigare, säger Katarina Johansson till Vårdfokus.

Sensias vårdcentraler i Borlänge, Växjö, Vetlanda och Värnamo fortsätter än så länge att drivas som vanligt.