Överbeläggningar, patienter som vårdas på fel avdelning, högt arbetstempo och sjukskrivningar. Listan över de problem som Arbetsmiljöverkets inspektörer såg under vårens inspektion på kirurg- och ortopedkliniken är lång och känns igen från liknande inspektioner runt om i Vårdsverige.

Men här finns också en punkt som ytterligare sätter strålkastaren på hur tuff situationen på Skellefteå lasarett är: Chefen hinner inte med de obligatoriska medarbetarsamtalen. Under förra året var det bara hälften av de 50 anställda på avdelningarna 2 och 8 som fick sådana samtal.

I sitt protokoll understryker Arbetsmiljöverket att det är något viktigt som har gått förlorat. "Medarbetarsamtalen är en viktig källa till information och signaler om den psykosociala arbetsmiljön för enskilda medarbetare och utgör därför en viktig del av de undersökningar som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet."

Åtgärder måste redovisas

Nu har Arbetsmiljöverket bokat in två möten för att komma till rätta med situationen på sjukhuset. Den 3 september träffar man verksamhetsområdeschefen och den 17 oktober måste arbetsgivaren visa en åtgärdsplan.