Nästan en tredjedel av alla nybörjardoktorander, över 1 200 personer, valde under 2012 att studera inom medicin och hälsovetenskap. Det visar en utredning som gjorts av Universitetskanslerämbetet och Statistiska centralbyrån, SCB.

Könsfördelningen mellan doktoranderna är jämn, 48 procent är kvinnor och 52 procent är män. Däremot finns stora skillnader inom de olika områdena. Inom medicin och hälsovetenskap är det till exempel 700 kvinnliga doktorander jämfört med 530 manliga.

Lunds universitet toppar listan över nybörjardoktorander. Omkring 500 personer började doktorera där under 2012. Tätt efter Lund följer Karolinska Institutet, KTH och Uppsala universitet med cirka 400 nybörjare.