Det är Vårdförbundets 21 avdelningar som i årets sommarrapport ger en samstämmig bild: läget är ytterst pressat.

– Det är hög tid att arbetsgivarna hittar mer långsiktiga lösningar. Det är helt absurt att våra medlemmar, som redan under en pressad vår har gått många extrapass, ska tvingas flytta på sin lagstadgade semester, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Stänger enheter

Arbetsgivarnas åtgärder är att minska antalet vårdplatser, öka övertidsarbetet och ge bonus till dem som flyttar sin sommarsemester. I de flesta landsting och regioner planerar man också att stänga enheter på grund av brist på vikarier.

Rätt bemanning, bättre arbetsmiljö, tid för reflektion och ett bra löneläge krävs för kunna rekrytera och behålla kompetens personal – vilket är en förutsättning för god patientsäkerhet, enligt Vårdförbundets sommarrapport.