Effekterna på hjärta och cirkulation av diklofenak liknar dem för selektiva COX-2-hämmare och ska därför inte ges till patienter med allvarliga hjärt-kärlsjukdomar. Den slutsatsen drar kommittén för läkemedelssäkerhet vid EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten.

Används för smärtlindring

Diklofenak tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, NSAID, och används i stor utsträckning för att lindra smärta och dämpa inflammation, särskilt vid tillstånd som artrit.

Den nya rekommendationen innebär att patienter med allvarliga underliggande hjärt-kärlsjukdomar, som hjärtsvikt, ischemisk hjärtsjukdom, cirkulationsproblem eller som tidigare haft hjärtattack eller stroke inte ska använda diklofenak.

Omprövas regelbundet

Patienter med riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom såsom högt blodtryck, förhöjda kolesterolvärden, diabetes eller rökning ska endast använda diklofenak efter noggrant övervägande. Läkare bör regelbundet ompröva patients behov av fortsatt behandling med diklofenak.

COX-2-hämmare, som är ett läkemedel för att lindra smärta och inflammation vid bland annat ledgångsreumatism, har tidigare bedömts kunna ge biverkningar på hjärta och kärl.