Sommaren 2014 står Skandionkliniken klar för att ett år senare ta emot de första patienterna. Den cyklotron som nu anländer och ska monteras är en partikelaccelerator och utgör den del som laddar protoner inför en strålbehandling. Utrustningen väger 200 ton och för att få den på plats krävs en enorm precision och hjälp av en lyftkran.

Bakom kliniken står landets sju landsting som har universitetssjukhus. Istället för traditionell strålbehandling där man använder röntgenstrålning eller elektronstrålning sker behandlingen på Skandionkliniken med protoner som minskar risken för att friska organ och vävnader skadas.

Man räknar med att behandla 1 000 patienter per år till att börja med.