Enligt en studie publicerad i The Lancet är det nya viruset H7N9 en mix av åtminstone fyra tidigare kända virus med ursprung hos ankor och kycklingar.

Världshälsoorganisationen, WHO, anser att detta är ett av de fågelinfluensavirus som är mest allvarliga för människor. Men det finns inga tecken på spridning mellan människor, vilket krävs för att det ska utvecklas till en pandemi och spridas över världen.