När barnet tappar sin napp i golvet brukar föräldern göra den ren på något sätt, innan den hamnar i barnets mun igen: skölja den under kranen, koka den eller stoppa den i sin egen mun och suga på den innan den ges tillbaka till barnet.

Allergiskyddande effekt

Allergiforskaren Agnes Wold och hennes kollegor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har undersökt hur nappanvändning och rengöringsmetod påverkar risken för eksem bland 184 barn som följts från födseln och framåt.

Att skölja eller koka nappen minskade inte risken. Däremot såg man att barn vars föräldrar sög på nappen nappen endast hade en tredjedel så mycket eksem vid 1,5 års ålder som barn vars föräldrar inte hade den vanan. Den allergiskyddande effekten höll i sig även vid 3 års ålder.

Olika bakterieflora

Orsaken har med bakteriefloran att göra. Att tidigt etablera en rik bakterieflora kan stimulera immunsystemets utveckling och förbättra funktionen, är forskarnas teori.

När föräldrarna suger på nappen förs bakterier över till barnet. Det var nämligen skillnad på bakteriefloran i munnen mellan barn vars föräldrar sög på nappen och barn vars föräldrar inte hade den vanan.

Studien Pacifier cleaning practices and risk of allergy development publiceras i juninumret av den vetenskapliga tidskriften Pediatrics, men finns redan nu att läsa online (se länk uppe till höger).