Vid landstingsstyrelsens sammanträde nästa tisdag föreslår landstingsmajoriteten att landstingsstyrelsen ska tillföra Hälsoval Sörmland extra pengar som kompensation för lönesatsningen på sjuksköterskor.

Genom att pengarna tillförs Hälsoval Sörmland, och inte primärvårdsnämnden som det var tänkt tidigare, får alla sjuksköterskor del av pengarna, även de som är anställda av privata vårdgivare.

Tidigare har moderaterna kritiserat landstingets satsning på sjuksköterskelöner för att inte vara konkurrensneutral eftersom de extra pengarna till att börja med bara skulle tillföras landstingets verksamhet.