I en första omgång lägger lanstinget 20 miljoner kronor på vaccinationssatsningen. Upphandlingen är redan i gång och förhoppningen är att komma i gång redan senare i år.

Utreds av SMI

Vårdfokus har tidigare berättat att Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet, SMI, har tittat på frågan om massvaccinering mot rota-virus. Tidigare har myndigheterna ansett att en sådan vaccinering varit för dyr i förhållande till vad det skulle ge i hälsovinster. På senare tid har dock frågan återigen börjat utredas av SMI.

– Om vi med ett vaccin kan hindra att hundratals barn per år blir så sjuka att de behöver sjukhusvård så är det definitivt skäl för oss att gå före övriga Sverige. Vi behöver inte vänta på Smittskyddsinstitutets utredning för att veta att rota-virusvaccination skulle göra stor nytta, säger sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg (FP).

Funnits i fem år

Anders Tegnell, tidigare chef på Socialstyrelsen och numera statsepidemiolog på SMI, har följt frågan länge. För honom kommer det inte som någon överraskning att Stockholms läns landsting nu går ut och erbjuder vaccination.

– Det har pratats om detta ett tag. Lämpliga vacciner har funnits i minst fem år och man är fri att göra som man vill så länge man håller sig inom lagens ramar. Men de studier vi sysslar med handlar om sjukdomsbördan och hur den ska kunna följas under längre tid, säger Anders Tegnell.