Sedan 2003 har antalet flerbördsgraviditeter i samband med provrörsbefruktning minskat kraftigt i Sverige. Anledningen är att man från och med det året inledde en ny strategi där endast ett ägg skulle återföras in i kvinnans livmoder vid in vitro-fertilisering, IVF.

Konsekvensen av har blivit att det i dag endast är omkring 5 procent av alla IVF som blir flerbördsgraviditeter – jämfört med 25 procent i början av 1990-talet

Friskare barn med ett ägg

En studie på Sahlgrenska akademin visar nu att skillnaderna i hälsa mellan barn som fötts med provrörsbefruktning och barn som är födda på naturlig väg är betydligt mindre än tidigare. Provrörsbarnen är mycket friskare i dag.

– Främsta skälet är förstås att vi i ungefär åtta fall av tio numera bara lägger tillbaka ett ägg efter IVF, säger Christina Bergh, professor och handledare för doktoranden Antonina Sazonova.

Ingen skillnad på "frysbarn"

Studien visar också det inte verkar spela någon roll om ägget först fyrsts ner, tinats och sen återförts i kvinnan. I de fall där detta gjorts har barnen minst lika god hälsa som de andra IVF-barnen i studien.