Vid en granskning av ett stort antal kvalitetsregister 2010 upptäckte Datainspektionen en rad brister. Exempelvis att patienterna inte informerades tillräckligt, att säkerheten brast när användarna tog del av uppgifterna via internet, att uppgifterna användes felaktigt, att de inte gallrades och att det ofta var otydligt vem som ansvarade för vad i organisationen.

Syftet med den granskning som Datainspektionen nu drar igång är att följa upp och säkerställa att de känsliga patientuppgifter som förekommer i kvalitetsregistren hanteras på ett bra, säkert och lagligt sätt.

De register som ska kontrolleras är nationella kvalitetsregister för hjärtintensivvård, ledgångsreumatism hos barn, psykossjukdomar, bröstcancer och infektionssjukdomar.

Både de centralt ansvariga och de som rapporterar in uppgifter ska granskas.