Tidigare studier har visat på ett samband mellan luftföroreningar och arterioskleros och hjärtsjukdomar. Sambandet mellan att under lång tid vara utsatt för höga halter av luftföroreningar och diabetes typ 2 har gett olika resultat medan foskning om sambandet med insulinresistens hos barn i pricip aldrig studerats tidigare.

I den tyska studien har fasteblodsocker från 397 barn i tioårsåldern samlats in och analyserats. Resultatet visar att graden av insulinresistens var signifikant större hos de barn som vuxit upp i starkt luftförorenade områden och ökade ju mer förorenad luften var.

Resultaten presenteras i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia (se länk till höger).