Sedan år 2011 tillfrågas deltidsarbetande medarbetarna inom Region Halland om de vill gå upp till heltid. Hittills har 270 sjukhusanställda tackat ja. Majoriteten är sjuksköterskor (122) och undersköterskor (88).

– Det har varit en framgångsrik satsning eftersom vi har kunnat erbjuda heltidsarbete åt alla som så önskar utan att det har medfört några stora merkostnader, säger Mikaela Waltersson, ordförande i Driftnämnden Hallands sjukhus.

Även en rad andra yrkeskategorier har valt att jobba heltid.

Utökningen av tjänster motsvarar cirka 85 heltidstjänster.

Mikaela Waltersson framhåller att detta är ett viktigt led i att vara en attraktiv arbetsgivare.

– Det är också en jämställdhetsfråga eftersom det i regel är inom kvinnodominerade yrken som det finns många deltidstjänster, säger hon.