På Danderyds sjukhus i norra Stockholm produceras varje år 75 ton matavfall. Sjukhuset har länge sorterat sitt avfall. Men eftersom man inte har haft någon egen kvarn på plats har man fått skicka avfallet omalet till Uppsala. Men den nya kvarnen på plats kan resterna transporteras med slamsugningsbil direkt till Henriksdals reningsverk i Stockholm.

– Självklart är det viktigast att vi har så lite avfall som möjligt och vi arbetar varje dag med att minska det vi har. Men vi är glada för att våra sopor kan komma till nytta i SL-trafiken, säger Frida Hemmingsson, miljöansvarig på Danderyds sjukhus.

Kvarnen är gjord för blandat avfall och är försedd med en magnetfälla som fångar upp eventuella metallbitar. På så sätt säkerställs att kvarnen inte går sönder. För installationen står Stockholms läns landstings fastighetsförvaltningsbolag, Locum.